Usługi

Czym jest konsultacja?

Wizyta konsultacyjna to pierwsze, godzinne spotkanie z terapeutą, na którym główną częścią jest szczegółowy wywiad oraz dokładne badanie kliniczne aby określić problem pacjenta. Przed rozpoczęciem terapii zalecany jest ten typ wizyty. Na pierwszej standardowej wizycie znamy już Państwa problem i możemy przejść od razu do terapii indywidualnej. Na wizycie konsultacyjnej pacjent również może zostać przeszkolony odnośnie prostej autoterapii.

Konsultacja
konsultacja

Jakie są zalety konsultacji?

  • szybkie badanie oceniające problem w ciele pacjenta
  • proste wskazówki jako „zadanie domowe”
  • określenie planu rehabilitacji